Geschiedenis

Ron Jansen was één van hen en hij ging gelijk actief aan het werk met het starten van een voetbalvereniging. Elke bewoner van de wijken Dauwendaendale en Magistraatwijk (in de volksmond nog Plan Zuid geheten) kreeg een aanmeldingsformulier thuisbezorgd. Dit formulier kon weer worden ingeleverd bij Paul Martens, Theo Munnix en Fred van Essen.

De oprichting van FC Dauwendaele en ook de aangifte bij de K.N.V.B. was gedateerd op 1 augustus 1973. Het resultaat was ernorm. De eerste officiële wedstrijd werd gespeeld op 10 augustus 1973 en een week later was het ledenbestand al gegroeid naar 110 leden. De jeugd van FC Dauwendaele (een B-, C-, D- en E-team) speelden hun eerste wedstrijd in de voorjaarscompetitie van 1974.

 

Gerealiseerd door Dennis van den Bos

FC DAUWENDAELE

FC DAUWENDAELE