Vrijdag 2 november jl. is Peter van Dongen, de vader van Stefan van ons derde elftal, overleden.
Peter is totdat zijn ziekte het hem niet meer toestond een zeer regelmatige bezoeker geweest van de wedstrijden van het derde elftal. Sinds Stefan in de jeugd voetbalde was Peter zoveel als mogelijk bij de wedstrijden om het team waarin hij speelde aan te moedigen en om na afloop, onafhankelijk van de uitslag, vrolijk deel te nemen aan de derde helft. Hij was dan ook een bekende verschijning binnen de club.
Bij het klaverjassen schoof hij graag aan en was hij een geduchte tegenstander.
Ook als vrijwilliger heeft Peter zijn steentje letterlijk bijgedragen. Hij heeft kort in het bestuur gezeten en is heel actief betrokken geweest bij het bouwen van het kleedkamergebouw.
Peter is 77 jaar geworden. Hij was binnen de club een vrolijke man met een bijzondere humor.
Wij wensen Stefan en zijn verdere familie heel veel sterkte toe.

Bestuur en leden FC Dauwendaele