De nieuwjaarsreceptie van FC Dauwendaele, die gisterenavond in het clubhuis plaatsvond, is bezocht door meer dan 90 mensen van allerlei pluimage De receptie begon om half acht en met een half uur verlenging duurde het tot 22.00 uur. Er werden vele fusten leeg gedronken, de hapjes werden uitgedeeld en de nieuwjaarswensen vlogen in het rond.
Martien Schijvenaars, de voorzitter ad interim, sprak een nieuwjaarsrede uit. Onderstaande is zijn uitgeschreven speech te lezen, al kon Martien zich daar niet helemaal aan houden. Zo noemde hij -los van deze tekst- o.a. ook nog onze nieuwe hoofdsponsor Mini Mundi, de voetbalplaatsjesactie van Emté, de verandering van veld 4, het Engelse trainingskamp van 1ste selectie en uiteindelijk de wens dat hij naast een periodetitel ook een direct kampioenschap niet onmogelijk acht.

****************

Welkom leden, belangstellenden, genodigden,

Allereerst wil ik iedereen een gelukkig, sportief en vooral gezond 2018 toewensen.

Aan het begin van het nieuwe jaar is het gebruikelijk even terug te blikken op het afgelopen jaar en wat dat ons gebracht heeft.

Ik wil allereerst even stilstaan bij alle mensen die ons ontvallen zijn. In het bijzonder denken we aan het overlijden van ons erelid Eef Schoenmakers, die jarenlang bestuurslid was en daarvan een lange tijd secretaris.

De positieve uitstraling, trots en goodwill heeft zich dit seizoen voortgezet. Het ledenaantal is vrij stabiel en schommelt rond de 500 leden. Er is regelmatig  overleg met andere instanties, ook in de wijk, zoals de gemeente Middelburg, St. De Wijk Dauwendaele, SWM, Wijktafel Dauwendaele, reclassering, Torentijd en natuurlijk de KNVB. Ook is FC Dauwendaele betrokken bij het project De Vitale Revolutie van de gemeente Middelburg.

Sportief gezien heeft 2017 niet gebracht wat we ervan verwacht hadden en dan heb ik het vooral over het vlaggenschip van FC Dauwendaele, het eerste elftal. Aan het begin van het jaar was al duidelijk dat we een stapje terug moesten doen en naar de 3e klasse zouden degraderen. Positief is dat we in het nieuwe seizoen zijn begonnen met René de Nooijer als trainer. Bovendien -en dat is ook belangrijk- is de sfeer erg goed, zeker in vergelijking met vorig seizoen.  We hebben er alle vertrouwen in dat we dit seizoen goed mee kunnen draaien voor een periodetitel.

Het eerste vrouwenteam doet het na het kampioenschap in de 4e klasse erg goed in de 3e klasse. We hebben nieuwe speelsters goed ingepast in het team en de resultaten zijn prima onder leiding van trainer Rick Snoek.

Over de jeugd horen we veel positieve geluiden. De junioren krijgen weer aansluiting bij de hogere klassen. Bij de pupillen gaat het ook goed, ondanks de veranderingen die de KNVB aan het doorvoeren is. Mede door de inzet van John, Ramon, Finus en Paul lukt het om alles in goede banen te leiden.

Op bestuurlijk vlak hebben we helaas te kampen met tegenslagen. Onze penningmeester, Krijn Henken, heeft aangegeven te stoppen en helaas heeft zijn beoogd opvolger zich terug getrokken. Gelukkig is Marnix van Wijngaarden bereid gevonden om dit als interim op te pakken.

Daarnaast werden we helaas geconfronteerd met het onverwacht stoppen van onze voorzitter, Hans Poortvliet. Hans is 12 jaar bestuurslid geweest, waarvan 6 jaar als voorzitter. Wij betreuren dit, maar we respecteren zijn besluit om te stoppen. Men heeft mij gevraagd om deze functie als interim in te vullen tot we iemand gevonden die dit wil gaan doen. Ik verwacht dat uiterlijk aanstaande zomer bekend is wie deze vacature gaat opvullen.

Zo is de Grote Clubactie een groot succes geworden. De opbrengst is het dubbele van vorig jaar. Dit is mede te danken aan die jeugdleden die zo hun best gedaan hebben om meer dan 35 loten te verkopen, waardoor ze een trainingspak konden verdienen.
Daarnaast zijn er weer een diverse activiteiten georganiseerd. Ik noem: het jeugdkamp, Oktoberfest, Nederland – Wit-Rusland, Halloween, sinterklaasfeest, bingo, oliebollentoernooi, voetbalquiz, familiedag en bedrijventoernooi.

Tenslotte wil ik nog een woord richting tot onze vrijwilligers. Het wordt steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te werven. Daarom zijn we zo blij met alle vrijwilligers die we hebben. Dankzij jullie is FC Dauwendaele wat het nu is.
Wij willen alle vrijwilligers ontzettend bedanken voor al hun tijd en inzet die ze in onze vereniging willen steken. Zonder jullie zou het niet zo zijn als nu.

Ter afronding wil ik jullie nog een wijsheid van Johan Cruijff meegeven, eigenlijk twee:
“Voetbal is simpel. Wat moeilijk is, is simpel voetballen”
“Als je met een groep mensen iets wilt bereiken, begint en eindigt alles met respect”

Rest mij jullie nogmaals een goed jaar toe te wensen en ik wil dit doen met een toost uit te brengen op FC Dauwendaele!

 

(meer foto’s zijn te zien op onze facebookpagina)