Op zaterdag 21 oktober jl. is om 10.00 uur de plaatjesactie van start gegaan. Na toespraakjes van Jan-Jaap Corré (namens de projectgroep), de bedrijfsleider van Emté Supermarkten en Ko Noordhoek (namens het bestuur), werden de eerste exemplaren uitgereikt. Dit gebeurde aan het oudste lid Cor Hoogenboom en het jongste lid Luca Reijnoudt.
U krijgt een pakketje voetbalplaatjes bij een besteding van € 15,- in de Emté Supermarkten in de Magistraatwijk en in het winkelcentrum Dauwendaele.
De aktie loopt t/m zaterdag 16 december a.s. Daarna wordt er nog een ruilmiddag in het clubhuis georganiseerd.