Rabobank Clubkascampagne 2018

Zoals de laatste jaren het geval is geweest, organiseert de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland ook dit jaar weer de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Walcheren/Noord-Beveland stelt € 165.000,- beschikbaar! Ook FC Dauwendaele doet weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne!

Van 4 t/m 16 april 2018 kunnen leden van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 165.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen.
Wij ontvangen het aantal op FC Dauwendaele uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Het is voor onze vereniging belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
Het zou fantastisch zijn als leden, familie en vrienden stemmen geven aan FC Dauwendaele tijdens de Rabobank Clubkas Campagne van Rabobank Walcheren/Noord-Beveland.

Kijk voor meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/wnb.

Bedankt voor je steun!