Roosters

Datum Tijd Tijd Tijd
AUG 08.30 – 12.30 uur 12.15- 16.15 uur 15.30 – 19.00 einde schenktijd
19 nvt
22 Oefenwedstrijd
26
SEP 8.30 – 12.30 uur 12.15 – 16.15 uur 15.30 – 19.00 einde schenktijd
2
9
15
16
23 Start competitie
30
OKT 8.30 – 12.30 uur 12.15 – 16.15 uur 15.30 – 19.00 einde schenktijd
7
14
21
28
NOV 8.30 – 12.30 uur 12.15 uur – 16.15 uur 15.30 – 19.00 einde schenktijd
4
11
18
25

Gerealiseerd door

FC DAUWENDAELE
0118-611363