Vacatures


 

VOORZITTER:

– Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven
– Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiële instanties
– De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden
– Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur
– Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies
– Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met de overige bestuursleden
– Laat zich periodiek informeren door de commissies
– Officieel woordvoerder van de vereniging
– Contactpersoon naar gemeentelijke instanties
– Bezoeken KNVB-vergaderingen
– In beginsel aanwezig bij thuis- en uitwedstrijden van het 1e elftal voor representatie, bij verhindering zorgdragen voor een adequate vervanger uit het bestuur
– In overleg met de secretaris zorgdragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws
> Meer informatie en aanmelden bij Peter Burgs – pburgs@zeelandnet.nl
SECRETARIS:
– Fungeren als postadres van de vereniging en zorgen voor doorzending van de verenigingspost naar de personen en organen voor wie deze post bestemd is
– Behandelen van ingekomen stukken
– De dagelijkse correspondentie van de vereniging voeren
– Verzorgen van de agenda en vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering en periodieke bestuursvergaderingen
– Ondertekenen, verzenden en bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur
– Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiële stukken zoals hypotheekstukken, contractstukken, oprichtingsakte, statuten en huishoudelijk reglement
– Op de ALV verslag uitbrengen van het afgelopen verenigingsjaar
– Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen
– Onderhouden van contacten met de KNVB en gemeentelijke en andere overheidsinstanties
– Mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig doorgeven aan de Kamer van Koophandel
– Zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws
> Meer informatie een aanmelden bij Peter Burgs – pburgs@zeelandnet.nl
PENNINGMEESTER:
– Het beheren van de geldmiddelen van de vereniging
– Zorg dragen voor de inning van de contributies en overige inkomsten van de vereniging
– De administratie van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging verzorgen
– Zorg dragen voor eventuele reserves overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging
– Verslag uitbrengen op de ALV van het beheer van de geldmiddelen en de begroting indienen voor het komende verenigingsjaar
– De kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken
– Belast (al dan niet via een derde) met de volledige ledenadministratie van de vereniging alsmede met de hieruit voortvloeiende activiteiten inzake jubilea van leden
> Meer informatie een aanmelden bij Peter Burgs – pburgs@zeelandnet.nl
     

KANTINEMEDEWERKERS:
– Voor de kantine in het clubhuis worden zowel bar- als keukenmedewerkers gezocht
– Keukenmedewerkers werken in de keuken en houden zich bezig met het frituren van snacks en patat, bedienen de afwasmachine en aan het eind van de dag dient er opgeruimd en schoongemaakt te worden (keuken en frituur)
– Barmedewerkers hebben klantcontact en moeten afrekenen. Zij verkopen o.a. koffie, thee, frisdranken, chocolademelk, bier, wijn en snoepgoed. Na afloop van de dienst wordt er schoongemaakt.
– Het clubhuis is geopend op dinsdag en donderdag van 19.15 tot 23.30 uur en op zaterdag van 09.00 tot 19.30 uur. Uitzonderingen daargelaten en werktijden in overleg.
> Meer informatie een aanmelden bij Nicole Porsch – nicoleporsch@outlook.com
SCHEIDSRECHTERS|
Momenteel hebben we dringende behoefte aan scheidsrechters voor onze jeugdwedstrijden op de zaterdagochtenden. U helpt ons enorm uit de brand als u op de zaterdagochtend eens een pupillen- of een juniorenwedstrijd komt fluiten.
Denkt u niet te snel: dat is niets voor mij. Probeer eens een wedstrijdje bij de mini’s of bij de F-pupillen.
Dit is tevens een dringende oproep aan de senioren en A-spelers van FC Dauwendaele. Jullie kennen allemaal de spelregels en weten dat er zonder scheidsrechter niet gevoetbald kan worden. Meld je aan bij Ko en lever zo een belangrijke bijdrage aan het plezier van onze jeugdspelers.
– Meer informatie en aanmelden bij Ko Noordhoek,  konoordhoek@gmail.com
MEDEWERKERS ONDERHOUDSPLOEG
– Meer informatie een aanmelden bij Gerrie van Wijngaarden, gvanwijngaarden@zeelandnet.nl

 

Gerealiseerd door

FC DAUWENDAELE
0118-611363