Met ingang van dit seizoen is het reservelidmaatschap afgeschaft. Tot deze beslissing is gekomen omdat het onduidelijk was wanneer iemand reserve- dan wel volledig lid was.

Bij het invoeren van het reservelidmaatschap werd beoogd dat het begrip reserve letterlijk werd genomen, dus een speler/speelster die niet wekelijks kan spelen en die pas in actie komt als er geen andere spelers/speelsters beschikbaar zijn.
Volledig betalende leden worden dus eerst opgesteld, pas dan wordt er geput uit reserveleden.
Omdat dit lang niet altijd het geval was, heeft het bestuur er voor gekozen om het reservelidmaatschap af te schaffen en het studentenlidmaatschap in te voeren.

Voorwaarde voor deze regeling is dat een student staat ingeschreven op een adres buiten Zeeland. Zij moeten aantonen dat ze in een andere plaats zijn ingeschreven.
Een studentenlidmaatschap bedraagt € 125,- per seizoen en dient te worden aangevraagd bij een van de bestuursleden.

Ook leden die onregelmatig werken en dus niet elke week kunnen voetballen en trainen, kunnen voor contributievermindering in aanmerking komen. Verzoeken kunnen per mail worden ingediend bij een van de bestuursleden en in de eerstvolgende bestuursvergadering wordt hierover beslist. Ook deze leden moeten aan kunnen tonen dat ze door werk maar beperkt kunnen spelen.