Persbericht:
Voorzitter Hans Poortvliet van FC Dauwendaele heeft om hem moverende redenen besloten zijn voorzittershamer neer te leggen. Het bestuur is naarstig op zoek gegaan naar iemand die het voorzitterschap op zich wil nemen. Martien Schijvenaars is bereid gevonden om tot aan de Algemene Ledenvergadering als voorzitter ad interim van FC Dauwendaele te fungeren.
Ook voor de opengevallen functie van penningmeester is na het vertrek van Krijn Henken een tijdelijke oplossing gevonden. Marnix van Wijngaarden verzorgt tot aan de volgende ALV de financiële zaken van FC Dauwendaele.